Martin Šimora – zakladateľ magazínu Nonstopfit.sk, športovec a tréner

 

Mgr. Martin Šimora  Zakladateľ a redaktor magazínu o športe a zdraví nonstopfit.sk. Zakladateľ parkour a freerun akadémie v meste Hlohovec – Wacademy. Okrem toho známy slovenský športovec a kondičný tréner. Pôsobí v akadémii Skill Lab v Nitre v oblasti marketingu, správy systému a tiež ako tréner gymnastiky, parkouru a freerunningu. Od roku 2017 sa aktívne podieľa na organizovaní letných parkour táborov pre deti a mládež.

  • Absolvent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor literárna a umelecká komunikácia
  • Zakladateľ magazínu nonstopfit.sk
  • Kondičný tréner 1.kvalifikačného stupňa SAKT, špecializácia na všeobecnú kondičnú prípravu
  • Funkčnému pohybu sa venuje od roku 2005, patril medzi prvých parkour atlétov na Slovensku
  • Momentálne pôsobí v akadémii Skill Lab v Nitre ako tréner a marketingový manažér
  • Od roku 2014 aktívny na youtube, video kanál o športe a zdraví – NONSTOPFIT

Martin Šimora – interview o projekte Nonstopfit.sk pre televíziu Central

 

Martin Šimora – zakladateľ magazínu Nonstopfit.sk, športovec a tréner
5 (100%) 14 votes