Prihlasovanie na tábor – test

Typ a termín tábora

Údaje o objednávateľovi (rodič alebo zákonný zástupca)

Údaje o dieťati

Pohlavie

Dátum narodenia

Užívané lieky

Obmedzujúce zaťaženia

Iné poznámky

Prihlasovanie na tábor – test
Hodnoť tento článok