Author Archives: Martin Šimora

  • Nauč sa reč pohybu | Vyváženosť

    Nauč sa reč pohybu | Vyváženosť

    Učenie pohybu sa dá porovnať s učením nového jazyka (rečí). Aby si bol schopný ho použiť v praxi, musíš najskôr poznať ABECEDU a vedieť ako správe usporiadať písmena do slov a neskôr ako tvoriť vety pomocou syntaxe a gramatiky. Samotné písmená sú ti k ničomu, len samotné vety umožňujú…