Čo je to parkour a freerunning ?

čo_je_to_parkour

Čo je to PARKOUR ?

Parkour môžeme definovať ako fyzický pohyb, pri ktorom sa snaží atlét dostať z bodu A do bodu B čo najrýchlejším a najefektnejším pohybom. Dôležitou charakteristikou parkouru je efektivita (účinnosť). Parkourista (fran. Tracuer) sa snaží pohybovať rýchlo, ale tiež s čo najmenšou spotrebou energie a najpriamejšou možnou cestou. Fyzická časť tréningov je podľa Davida Bella založená na prekonávaní všetkých prekážok, ktoré sa v ceste vyskytnú. Napríklad rôzne steny, lavičky, múriky, zábradlia, ploty. Predstaviť si to môžeme na príklade ohrozenia. Človek sa v rámci pudu sebazáchovy buď bráni, konfrontuje, alebo uteká. Bojové umenia pripravujú ľudí na útok, parkour pripravuje ľudí na útek.

Čo je to FREERUNNING ?

Popri parkoure vznikla aj iná disciplína, ktorá z parkouru vychádzala. Nazývala sa freerunning. Toto nové medzinárodné hnutie vzniklo v parížskom predmestí Lisses z detských hier mladého Sébastiena a jeho priateľov. Ako mladí chodili po škole na detské ihrisko, kde mali k dispozícii rôzne prekážky. Začalo to nevinnými skokmi cez prekážky a neskôr sa to rozvíjalo ďalej. Sébastien v dokumente Jump London tvrdí, že freerunning má korene v detskej predstavivosti, zvedavosti a hravosti. Tento pohľad sa u pokročilejšieho freerunnera nemení, ale zostáva mu, čo mu dáva schopnosť byť kreatívny v priestore. Slovo freerunning bolo po prvýkrát použité v dokumente Jump London, kde ho definoval a použil Sebastien Foucan. Inovoval parkour do novej formy, kde zahrnul aj akrobaciu, a tak definoval novú disciplínu freerunning, – ako metódu sebavýrazu. Hlavným princípom vo freerunningu bolo sebavyjadrenie v priestore a to hlavne plynulo bez obmedzenia pohybu. Po prvýkrát narážame na určitý rozkol medzi parkourom a freerunningom. Vo freerunningu môžu byť použité rôzne akrobatické prvky ako saltá, premety, rôzne akrobatické prvky z bojových umení, zatiaľ čo v parkoure sa striktne odmietali. Tu šlo predovšetkým o to dostať sa z bodu A do bodu B čo najrýchlejším spôsobom, zatiaľ čo vo freerunnigu šlo o sebavyjadrenie seba samého v priestore, kde nehrala rolu rýchlosť, ale efektivita daného pohybu. Freerunning sa preto stal atraktívnejší hlavne pre mladých ľudí, pretože ich fascinovali najmä saltá, ktoré sa stali ústredným prvkom.