Deti a šport - šport modeluje aj psychické vlastnosti človeka !

Deti a šport – šport modeluje aj psychické vlastnosti človeka !

Pohyb je prirodzený pre každého zdravého jedinca. Už v útlom veku sa dieťa učí chodiť, padať, behať a skákať. Tieto základné zručnosti sú pre každého človeka dôležité, no práve telesná výchova v škole, by tieto zručnosti mala rozvíjať ďalej. Ako to, ale naozaj je ?

Žiaci druhého stupňa na základnej škole majú približne dve hodiny telovýchovy týždenne, pričom často je toto ich jediná pohybová aktivita. Je to šokujúce, ale je to tak. Nároky na telesnej výchove sa postupne znižujú, o čom sa môžeme aj často sami presvedčiť na našich krúžkoch, kde vyučujeme parkour a freerunning. Tu na začiatku preverujeme práve tieto základné zručnosti. Chodia k nám deti od 10 – 16 rokov, ktoré nemajú základnú telesnú zdatnosť. Mnoho z nich nevie kotúľ vzad a kotúľ vpred, čo sú základné prvky. Kde je problém ?

Podľa Aleny Petákovej, predsedníčky Združenia samosprávnych škôl Slovenska, problémom je aj to, že najmä tým starším žiakom, po nástupe puberty, sa už veľmi nechce hýbať a polovica triedy presedí telesnú na lavičke. Podiel na tom majú aj rodičia. Tí často vypisujú ospravedlnenky z telesnej aj pre deti, ktoré nie sú potvrdením od lekára oslobodené od telesnej výchovy. Zdroj: pravda.sk

Telocvikári majú dnes naozaj náročnú prácu. Keďže deťom chýba základná telesná zdatnosť, často hľadajú aktivity, pri ktorých si deti neublížia. Rodičia sa o svoje deti boja, čomu rozumie azda každý, ale my si ešte pamätáme časy, kedy udreté koleno na telesnej výchove bolo úplne normálne. Dnes, ak sa náhodou dieťa udrie na telesnej výchove, rodič okamžite beží do školy a problém má samozrejme škola a učiteľ telovýchovy. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo niektorí telocvikári strácajú chuť venovať sa svojim žiakom, tak ako by sa malo. Je pre nich ťažké nájsť aktivitu, ktorá je “bezpečná” a bude deti motivovať.

Často sú práve rodičia tí, ktorí musia zabezpečiť fyzický a mentálny základ pre ich dieťa. Dnes máme mnoho športových krúžkov pre deti. Osvedčená metóda, ako vaše dieťa motivovať k nejakému športu je cez ich kamarátov, poprípade spolužiakov. Aj my vidíme, že deti, ktoré nás navštevujú sa poznajú aj mimo telocvične, často sú to susedia, spolužiaci a podobne. Ale často k nám prídu aj deti, ktoré si nájdu nových kamarátov práve tu a to ich motivuje krúžok ďalej navštevovať. Spoločne sa posúvajú vpred a podporujú. Dieťa sa začlení do kolektívu a osvojí si sociálne zručnosti. Navštívte spoločne s vašim dieťaťom rôzne druhy športových krúžkov vo vašom okolí. Mnohé krúžky, aj ten náš, ponúka možnosť sa na začiatku len pozrieť, ako tréning prebieha. Možno to vaše dieťa nadchne a bude sa chcieť pridať.

Nezabúdajte na to, že šport modeluje aj psychické vlastnosti človeka, ktoré sa prenášajú do osobného života. Je to hlavne zodpovednosť, trpezlivosť a vytrvalosť.

Tu sa môžete pozrieť na deti, ktoré navštevujú jeden z našich parkour a freerunning krúžkov v Nitre. Máme tu mnoho nadaných detí, ktoré sa tu mnoho naučili a sme na nich hrdí 🙂

Viac o akadémiach parkour a freerunning tu: Akadémie Skill LAB | Nitra, Bratislava

Deti a šport – šport modeluje aj psychické vlastnosti človeka !
4.8 (96%) 5 votes

Komentáre