Parkour v osnovách telesnej výchovy na školách: je to možné ? 

Parkour a freerun má dlhú históriu a vždy bol definovaný, ako “undegroundová” pohybová disciplína so špeciálnymi znakmi sebavyjadrenia. Na Slovensku sa povedomie šíri už od roku 2004 a vyznávačov parkouru je čoraz viac, hlavne medzi mladými ľuďmi. Parkour väčšina spoločnosti nepovažovala za zmysluplný šport, ale za nebezpečné riskovanie s vlastným zdravím. Táto dogma tu dlhé roky pretrvávala, no posledné roky sa aj vďaka médiám a ľudom, ktorí šíria túto kultúru pohybu ďalej ukazujú  pozitívne stránky a čoraz viac ľudí mení svoj názor. Navyše parkour sa teraz začal skloňovať v celosvetovej gymnastickej federácii a mal by sa stať oficiálne športom, čo zabezpečí, že bude mať aj podporu od štátu a bude braný vážnejšie.

Parkour môžeme definovať ako fyzický pohyb, pri ktorom sa snaží atlét dostať z bodu A do bodu B čo najrýchlejším a najefektnejším pohybom. Dôležitou charakteristikou parkouru je efektivita (účinnosť). Parkourista (fran. Tracuer) sa snaží pohybovať rýchlo, ale tiež s čo najmenšou spotrebou energie a najpriamejšou možnou cestou. 

Čo to znamená ? Môže byť parkour súčasťou osnov našich základných, stredných, či vysokých škol ? Prečo nie, na Slovensku už teraz máme niekoľko akadémii, kde sa parkour pravidelne vyučuje. Deti, ale aj starší tieto akadémie pravidelne navštevujú vo svojom voľnom čase a táto disciplína je čoraz populárnejšia.

Žiaľ na našich školách sa pracovníci telesnej výchovy a športu boja o zdravie detí a preto často absentuje na školách samotná gymnastická príprava. Čoraz viac sa v ich osnovách uprednostňujú rôzne loptové hry a chýba riadna gymnastická príprava, ako ju poznáme z minulosti. Dôkazom je aj to, že deti, ktoré navštevujú naše parkour akadémie majú veľmi často problém so základnými prvkami, akými sú napríklad kotúľ vpred, kotúľ vzad a sami nám prízvukujú, že niečo také nikdy nerobili. Práve preto by sa mala podľa nášho názoru naviazať spolupráca medzi školami a inštitúciami, ktoré majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, kvalifikovaných trénerov a bezpečné podmienky na edukáciu. Prvým krokom je presvedčiť zodpovedné osoby, že parkour nie je len o preskokoch a saltách, ale na tréningoch sa špecializujeme na silový, kondičný a gymnastický tréning, bez ktorého to jednoducho nejde.

Našťastie sa pomaly lámu ľady a takéto spolupráce už na Slovensku vznikajú. Ukážkový môže byť projekt Skill LAB, ktorý už teraz nadväzuje spolupráce so školami a deti v rámci vyučovacích hodín môžu prísť na ukážkový tréning. Tieto spolupráce majú pozitívny dopad na deti, o čom svedčí aj to, že väčšina detí po prvej návšteve tieto akadémie opäť vyhľadá.

Zvýšme povedomie o tomto športe. Skúste osloviť pedagógov telesnej výchovy a športu, ktorí vyučujú vaše deti a ukážte im tento projekt. Chceme lepšiu budúcnosť pre vaše deti, pripojte sa do šírenia povedomia o tomto športe, ktorý rozvíja pohybový potenciál každého jednotlivca.

Telocvične parkour akadémie Skill lab sa nachádzajú v Nitre a v Bratislave. Zoznam tréningov, na ktoré sa špecializujú nájdete na ich stránke www.skills.sk 

V prípade, že vás tento projekt zaujal, tak nás nám napíšte cez kontaktný formulár, prezradíme vám viac.

 

 

Parkour v osnovách telesnej výchovy na školách: je to možné ? 
5 (100%) 3 votes

Komentáre