Podmienky používania cookies

Podmienky používania cookies

Autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto Portálu, vrátane textu a zobrazenia na týchto stránkach, designu stránok, technických náčrtov, softwaru, grafiky a ďalších súborov, ich výberu a usporiadania. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozširovaný (ďalej len „šíriť“), samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. To sa nevzťahuje na šírenie obsahu týchto stránok k súkromným (nekomerčným) účelom za predpokladu, že takéto šírenie nie je spôsobilé ohroziť autorské práva Prevádzkovateľa. Takto udelený súhlas so šírením obsahu týchto stránok môže byť Prevádzkovateľom kedykoľvek odvolaný.

Odkazy na internetové stránky tretích strán

Stránky na tomto Portáli môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán. V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky tohto Portálu, v prípade, že tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené Prevádzkovateľom, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

Ochrana súkromia používateľa

Portál môže využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré Používateľ/Náv­števník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na Portál. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje Používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

 

Podmienky používania cookies
5 (100%) 1 vote