Tag Archives: Kalistenika

  • To najlepšie | Kalistenika 2014

    To najlepšie | Kalistenika 2014

    Čo je kalistenika? Kalistenika (Calisthenics) je formou aeróbneho cvičenia, skladajúceho sa z jednoduchých a rytmických pohybov pomocou svojho tela. Je určený k zvýšeniu telesnej sily, flexibility pomocou pohybov, ako je ohýbanie, skákanie, hojdanie, krútenie či kopanie, s využitím  vlastnej telesnej hmotnosti a gravitácie.